Оголошення

Запрошення до участі у Конкурсі


1. ГО «ЗА ДОБРОБУТ ЗАТИШАНСЬКОЇ ГРОМАДИ»» та Програма розвитку ООН (Проект «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт покрівлі опорного закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» смт Затишшя Захарівського району Одеської області» (І черга – утеплення горища, влаштування відмостки) за адресою: Одеська область, Захарівський район, смт. Затишшя, пров. Молодіжний, 9». Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою:  вул. Суворова, 34, смт. Затишшя Захарівського району Одеської області. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж об 11:00 годині 04 грудня 2017 р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище, або за телефоном: +380662461978 , або за адресою   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

До уваги депутатів місцевих рад!

Звітування депутатів місцевої ради перед своїми виборцями


Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Звіти - це не елемент самовихваляння, а здоровий і адекватний діалог із тими, хто делегував депутатам право приймати рішення від імені громади.

Як бачимо, дана норма чітко не визначає строку та форми звітування депутатів місцевої ради, а також не конкретизує особливості звітування депутатів залежно від системи їх обрання та, відповідно, виборців, які їх обирають. Не розкриває законодавство і порядок звітування депутатів перед громадськими об’єднаннями.

Практика, в тому числі судова, свідчить про те, що депутати місцевої ради дійсно звітують по - різному. Одні оприлюднюють звіти у засобах масової інформації, інші - звітують лише на засіданні ради, ще інші – на відкритій зустрічі з громадянами. Для доброчесного депутата, який буде звітувати, для виборців, щоб вони знали, що робить для них їхній обранець, нанаємо деякі роз’яснення про звітування депутатів місцевих рад. У тексті будуть посилання на Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

1. Визначення строків здійснення звітування.

Відповідно до статті 16  орієнтовні строки проведення  звітів перед виборцями визначає  рада.

У судовій практиці України норму щодо звітування депутатів визнано імперативною, відступи від якої не допускаються та не можуть обумовлюватись будь-якими іншими обставинами.

2. Повідомлення громадян про час і місце звітування депутата. Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16).

Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті ради, веб-сайті депутатів місцевої ради.

Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16). Тобто, потрібно звертатись до місцевих друкованих ЗМІ з проханням поширити повідомлення про час і місце звітування депутата.

3. Вимоги до змісту звіту депутата місцевої ради. Частина 2 статті 16  визначає, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Але ці норми законодавства мають доволі загальний спектр. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано;

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) - пункт 2 частина 1 статті 18, інформацію про виконані доручення ради  (пункт 3 частина 1 статті 18).

Пункт 3 частини 2 статті 19  надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27) до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

про роботу депутата у виборчому окрузі.

Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 ), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 ).

Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 ), це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій, винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 ), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 ).

про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.

Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 ), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11).

про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів.

Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1статті 10), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19).

про доручення виборців свого виборчого округу.

Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 ), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень. Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата

4. Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.Чіткіше положення щодо інформування ради описано у частині 6 статті 16. Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Найефективнішими способами повідомлення ради про результати свого звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до постійної комісії ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Крім того, у разі не виголошення виступу, депутат може передати головуючому свій текст, який буде включено до протоколу засідання ради.

5. Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах. У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. Джерела оприлюднення цієї інформації аналогічні до тих, де розміщують інформація про час і місце проведення звіту ¬- це місцеві друковані засоби масової інформації, веб-сайт місцевої ради та місцевих депутатів, інші Інтернет-ресурси.

Одним з варіантів поширення звіту серед виборців може бути розповсюдження друкованих примірників з текстом звіту громадянам безпосередньо під час звітування.

Отож, процедура звітування депутатів місцевої ради, мабуть, в першу чергу залежить від особистих переконань та бажань самого депутата.

  

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

  

  22 листопада 2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання   дев’ятнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання. 

  Для розгляду рекомендовано   питання: 

 •        про звіт голови районної ради В.А.Думитрашка про діяльність Захарівської районної ради Одеської області протягом 2017 року; 
 •        про звітування депутатів Захарівської районної ради про свою діяльність; 
 •        про  присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування голові районної ради;  
 •        про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінкуземельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Захарівського району Одеської області (за межами населеного пункту); 
 •        про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 115-VІІ «Про районний бюджет Захарівського району на 2017 рік»; 
 •        про погодження укладання договорів оренди приміщень в будівлях комунальних установ, закладів; 
 •        різне.


Запрошення до участі у Конкурсі

1. ГО «Відродження села Перехрестове» та Програма розвитку ООН (Проект «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт дитсадка з комплексною термомодернізацією, водовідведенням, відмоткою і пристроєм цоколя за адресою: Одеська область, Захарівський р-н, с. Перехрестове, вул. Ливарна, 2.» Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою:  вул.  Поштова, 10, с. Перехрестове Захарівського району Одеської області. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж о 11:00 годині 06.11.2017 р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефоном: +38 066 000 70 30, або за адресою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


--------------------------------------------------------------------------------------


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!


 12 жовтня 2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання   вісімнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання.

  Для розгляду рекомендовано   питання:

 • про затвердження районної цільової Програми підтримки  малозабезпечених верств населення на 2018-2020 роки;
 • про внесення змін до рішення Захарівської районної ради від 10 березня 2017 року № 129-VII «Про затвердження районної Програми фінансової підтримки Державного навчального закладу «Фрунзівський професійний ліцей» на 2017-2018 роки»;
 • про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Редакція газети «Новини Фрунзівщини» на 2017 рік;
 • про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 115-VІІ «Про районний бюджет Захарівського району на 2017 рік»;
 • про передачу майнового комплексу спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району з балансу  комунального підприємства «Редакція газети «Новини  Фрунзівщини» на баланс  Захарівської районної ради;
 • про діяльність комунального підприємства «Фрунзівське бюро технічної інвентаризації» за 2015-2017 роки;
 • про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Захарівського району Одеської області (за межами населеного пункту);
 • різне.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Запрошення до участі у Конкурсі

 

1. ГО «Відродження села Перехрестове» та Програма розвитку ООН (Проект «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт дитсадка з комплексною термомодернізацією, водовідведенням, відмоткою і пристроєм цоколя за адресою: Одеська область, Захарівський р-н, с. Перехрестове, вул. Ливарна, 2.» Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

 

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою:  вул.  Поштова, 10, с. ПерехрестовеЗахарівського району Одеської області. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж о 13:00 годині 16.10.2017 р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

 

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефоном: +38 066 000 70 30, або за адресою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.-------------------------------------------------------------------


Про функціонування засобів зв'язку та офіційних сторінок в соціальних мережах сервісних центрів МВС

оголошення л1

оголошення л2

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

  29 червня   2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання    шістнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання.

  Для розгляду рекомендовано   питання:

1.Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Захарівського району за 5 місяців 2017 року.

2.Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017 – 2018 роки.

3.Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №115–VII 

4.Про щорічний районний конкурс сільських та селищних рад з розвитку інфраструктури та благоустрою території.

5.Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району, управління яким здійснює районна рада.

6.Про затвердження Положення про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району. 

7.Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району.

8. Про надання погодження на продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового приміщення в будівлі комунального закладу «Захарівський районний центр культури і дозвілля».

9. Різне.


-----------------------------------------------------------------------------------

 До уваги депутатів місцевих рад! 

Інститут Політичної Освіти 

 ОГОЛОШУЄ 

набір депутатів місцевих рад до участі в навчальних семінарах 

в рамках проектів «Посилення місцевої демократії» та

«Місцеве самоврядування. Крок до ефективності», 

які реалізуються у партнерстві 

 з Національним Фондом підтримки демократії (NED)та 

Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні (KAS)

 

До участі у навчальних семінарах запрошуються виключно депутати місцевих рад.

Семінари відбудуться у травні 2017 року:

 

 1. 18-20 травня 2017 року, м. Вінниця - семінар, присвячений земельним відносинам (KAS);
 2. 19-21 травня 2017 року, м. Вінниця – семінар, присвячений житлово-комунальному господарству (NED). 

 

Для участі у навчаннях необхідно надати:

 

- заповнену анкету (завантажити), в якій обов’язково зазначити назву групи, в якій має бажання навчатися; 

- резюме (автобіографічні відомості); 

- Мотиваційний лист з обґрунтуванням важливості Вашої участі саме у цьому семінарі (близько 600 слів); 

- рекомендація від організації, яка делегує учасника (надається від місцевої ради, партійної чи громадської організації тощо). 

 

На підставі конкурсного відбору, враховуючи наявність повного пакету документів, мотивацію, регіональне представництво та гендерний баланс, командою ІПО будуть сформовані дві групи («жкг та земельна»), чисельністю по 25 осіб кожна.  

УВАГА! Пріоритетом у відборі буде також представництво кандидата у відповідній постійній комісії своєї ради («земельній» або «жкг»)! 

Учасники навчань забезпечуються харчуванням, проживанням, навчальними матеріалами.

 

Остання дата надсилання документів:   03 травня  2017 року.

 

*Увага! До участі в конкурсі допускаються тільки ті кандидати, які нададуть Інституту Політичної Освіти до вказаного терміну повний пакет документів.

 

Документи можна надсилати електронною поштою на адресу: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  з позначкою ZEMLYA або ZHKG, в залежності від групи яку ви оберете. 

 

Контакти:

 

тел.: 044 278-55-43 (офіс) 

067-402-80-31 Любомир Грицак 

096-131-63-68 Ірина Чайка


-----------------------------------------------------------------------------------

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання

 

31 березня   2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69 ) відбудеться пленарне засідання  позачергової  чотирнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання.

 

Для розгляду на пленарному  засіданні чотирнадцятої сесії  районної ради сьомого скликання рекомендовано питання:

 

 -  про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №115–VII  «Про районний бюджет Захарівського району на 2017 рік;

 

      -  різне.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ВІД БАТЬКІВ

 

Уже звична справа, коли на початку навчального року з батьків збирають гроші в навчальних закладах. І частенько це відбувається, так би мовити, добровільно-примусово. З одного боку, навчання в нас безкоштовне, з іншого — держава не забезпечує повноцінного фінансування закладів освіти. Державного фінансування вистачає лише на те, щоб покрити нагальні потреби навчальних закладів. Без благодійних внесків школи та дитячі садочки не виживуть – стверджують освітяни.

Головне, потрібно запам'ятати, що здача грошей в шкільні фонди – добровільна і будь-яка вимога з боку адміністрації школи незаконна.

Положеннями Конституції України, Закону України «Про освіту» передбачено право громадян на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах та обов’язок держави (та її органів) забезпечити доступність та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах тощо.

Тобто законодавчо в нашій державі встановлено, що освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна.

Якщо ж Ви все таки вирішили добровільно сплатити внесок, слід знати, що Ви маєте право вимагати як благодійник.

За Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» педагогічні й науково-педагогічні працівники навчальних закладів не мають правабезпосередньо збирати кошти. Це є грубим порушенням і статті 56 Закону України «Про освіту». Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування,затверждений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222.

Витрачають благодійні кошти так:

 1. за напрямами, визначеними благодійниками, тобто батьками;
 2. якщо благодійники (батьки) не вказали напрямів витрачання, це може зробити керівник навчального закладу, спрямувавши благодійні кошти на першочергові потреби, пов'язані з основною діяльністю.

Отже, батьки, які бажають, аби їхні благодійні внески витрачали за призначенням, мають вказувати, на які цілі їх надають. Керівник та бухгалтер зобов'язані, у свою чергу, забезпечити належне оформлення таких надходжень та їхнє цільове витрачання, дотримуючись озвучених правил.

Крім того, якщо у Вас є побоювання, що Ваші гроші витратять не за призначенням, то є можливість самостійно здійснювати контроль за зібраними коштами, оскільки про це прямо проголошує частина 6 статті 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»: «Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб».

І найважливіше – благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до благодійногофонду, мають право одержувати звіт про їх використання.

Щоб можна було вимагати звіт про належне цільове використання коштів, краще їх перераховувати, вказавши цільове призначення, наприклад «Кошти на ремонт підлоги школи №...» тощо. Наявність документального підтвердження (квитанція тощо) про внесення коштів на потреби школи дасть змогу в разі нецільового їх використання поскаржитися на незаконні дії представників закладів.

Також, аби полегшити процес контролю витрачання коштів, Ви можете вимагати надання рахунку благодійного фонду, створеного для потреб Вашої школи, а не виплачувати благодійні внески готівкою.

Крім того, Міністерство освіти та науки України надало роз’яснення щодо благодійних внесків (лист МОН від 05.09.2013 р. N 1/9-608 «Щодо благодійних внесків»).

При відстоюванні своїх прав можна посилатись і на вказаний лист.

Однак, якщо Вас все-таки шантажують і вимагають гроші, можна поскаржитись до правоохоронних органів. Ви маєте право подати заяву із зазначенням конкретних фактів та підписами батьків. На підставі такої заяви можуть порушити кримінальну справу.

Пам’ятайте!

Кримінальним кодексом України передбачено кримінальна відповідальність як за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабара) (ст. 368), так і за її пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369).

Тобто до відповідальності притягається не тільки той, хто погоджується взяти чи бере хабар, а й той, хто його пропонує чи дає.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН

 

 

 

Що дає працівнику звільнення за угодою сторін? І що воно дає підприємству? В яких випадках застосовується і які умови звільнення за такою підставою? Як правильно це зробити з юридичної точки зору? З такими питаннями все частіше звертаються клієнти до Роздільнянського МЦ.

 

Угода сторін — є однією підстав з припинення трудового договору, яку передбачено пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Просити про припинення трудових відносин за угодою сторін можуть як працівник, так і роботодавець. Головною умовою звільнення з роботи за згодою сторін, як зрозуміло з самої назви, являється домовленість між працівником і роботодавцем.

 

В заяві про звільнення за угодою сторін працівник ставить бажану дату звільнення, яка може співпадати з датою подачі заяви, а роботодавець, розглядаючи цю заяву вирішує задовольняти її чи ні. Саме у цьому полягає згода сторін, коли працівник і роботодавець спільно вирішують коли і як звільнитися працівникові. Є такі випадки, коли працівник перед тим, як звільнитися повинен передати матеріальні цінності, документи, тощо, на що необхідно певний час - то роботодавець виходить з інтересів підприємства при прийнятті рішення.У разі, якщо роботодавець не погоджується звільняти працівника за угодою сторін, то він повинен написати письмову відмову у задоволенні заяви з обґрунтуванням того, чому він не може звільнити цього працівника. У разі відсутності такого обґрунтування і відмови у звільненні - працівник має право не продовжувати працювати і вимагати через суд звільнення з роботи.

 

Варто знати! Відкликати заяву про звільнення за угодою сторін працівник права не має. Скасувати домовленості можна лише за згоди обох сторін. Відмова роботодавця задовольнити прохання працівника щодо відкликання заяви про звільнення за угодою сторін не суперечить нормам законодавства.

 

Вихідна допомога при звільненні за угодою сторін Законодавство не вимагає особливих процедур як-от попередження чи виплата вихідної допомоги тощо, яких мають дотримати сторони, що домовилися про звільнення. Хоча є й такі випадки, коли у колективному договорі прописані додаткові компенсації.

 

Зверніть увагу! При звільненні необхідно порахувати й кількість невикористаних (чи наперед використаних) днів щорічної відпустки, які підлягають грошовій компенсації (або за які провадиться утримання із заробітної плати). Якщо працівник бажає, то може отримати невикористану відпустку з подальшим звільненням. Тоді дата звільнення зміститься на останній день відпустки. Відпустка з наступним звільненням не надається тільки якщо підставами для розірвання трудового договору були порушення трудової дисципліни.

 

Якщо працівник, який звільнився за угодою сторін, зареєструється в центрі зайнятості, він отримуватиме допомогу по безробіттю з 8-го дня після взяття на облік. Тривалість виплати допомоги по безробіттю у цьому разі не вийде за межі 270 днів.

 

 

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати в Роздільнянському місцевому центрі з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "

 

 

 

 

 

Правила розміщення вигрібної ями

 

 

 

На жаль, не всі приватні будинки, мають вихід до міських комунікацій. У деяких районах досі відсутня мережа центральноїканалізації. Саме тому багато власників змушені вирішувати це питання самостійно.Виходом з такої ситуації є самостійне оснащення ділянки вигрібною ямою, відстійником або септиком. У разі порушення пунктів санітарних норм при проектуванні та будівництві вигрібної ями експлуатація її потім може привести до безлічі проблем і чималих штрафів. Саме питання правильного розміщення та облаштування вигрібних ям стало актуальним для клієнтів Роздільнянського МЦ з приходом теплої пори року.

 

Порядок розміщення вигрібних ям встановлено Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України 17 березня 2011 року N 145 (далі – Норми) та Містобудування. Планування і забудова міських ісільських поселеньДБН 360-92**, затверджені наказом Держкоммістобудуваннявід 17 квітня 1992 р. N 44 (далі ДБН 360-92**).

 

Так, вигрібна яма (вигріб) –це інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів.

 

Роботи з влаштування вигрібної ями починаються з вибору місця її розміщення.Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м. Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

 

Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

 

При влаштуванні ями необхідно передбачити вільний доступ до неї асенізаційної машини.Яма повинна перебувати на глибині не більше 3 м, оскільки спеціальний шланг, який використовують асенізатори, не дістане до дна і не зможе провести очищення від продуктів життєдіяльності.

 

У разі використання залізобетонних або азбестоцементних труб при прокладанні водопроводу відстань між ним і вигрібною ямою повинно бути не менше 5 метрів. Якщо водопровід прокладений з використанням чавунних труб діаметром менше 200 мм, відстань до вигрібної ями може бути значно менше - 1,5 метра, якщо ж діаметр чавунних труб перевищує 200 мм, відстань від водопроводу до вигрібної ями повинна становити не менше 3 метрів.

 

Газові труби рекомендується розташовувати на відстані не менше 5 метрів від вигрібної ями

 

Зауважте!Для того, щоб побудувати вигрібну яму, необхідно отримати дозвіл. Для цього потрібно звернутися із заявою(зверненням) до органів місцевого самоврядування.Потім, після отримання дозволу,Вам потрібнопогодити влаштування вигрібної ями з санепідемстанцією та виготовити проектну документацію на влаштування вигрібної ями.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


До уваги депутатів місцевих рад!

Звітування депутатів місцевої ради перед своїми виборцями

Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Звіти - це не елемент самовихваляння, а здоровий і адекватний діалог із тими, хто делегував депутатам право приймати рішення від імені громади.

Як бачимо, дана норма чітко не визначає строку та форми звітування депутатів місцевої ради, а також не конкретизує особливості звітування депутатів залежно від системи їх обрання та, відповідно, виборців, які їх обирають. Не розкриває законодавство і порядок звітування депутатів перед громадськими об’єднаннями.

Практика, в тому числі судова, свідчить про те, що депутати місцевої ради дійсно звітують по - різному. Одні оприлюднюють звіти у засобах масової інформації, інші - звітують лише на засіданні ради, ще інші – на відкритій зустрічі з громадянами. Для доброчесного депутата, який буде звітувати, для виборців, щоб вони знали, що робить для них їхній обранець, нанаємо деякі роз’яснення про звітування депутатів місцевих рад. У тексті будуть посилання на Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

1. Визначення строків здійснення звітування.

Відповіднодо статті 16  орієнтовні строки проведення  звітів перед виборцями визначає  рада.

У судовій практиці України норму щодо звітування депутатів визнано імперативною, відступи від якої не допускаються та не можуть обумовлюватись будь-якими іншими обставинами.

2. Повідомлення громадян про час і місце звітування депутата.Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16).

Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті ради, веб-сайті депутатів місцевої ради.

Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16). Тобто, потрібно звертатись до місцевих друкованих ЗМІ з проханням поширити повідомлення про час і місце звітування депутата.

3. Вимоги до змісту звіту депутата місцевої ради. Частина 2 статті 16  визначає, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Але ці норми законодавства мають доволі загальний спектр. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано;

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) - пункт 2 частина 1 статті 18, інформацію про виконані доручення ради  (пункт 3 частина 1 статті 18).

Пункт 3 частини 2 статті 19  надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27) до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

про роботу депутата у виборчому окрузі.

Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 ), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 ).

Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 ), це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій, винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 ), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 ).

про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.

Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 ), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11).

про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень

 ради, її органів.

Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1статті 10), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19).

про доручення виборців свого виборчого округу.

Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 ), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата

4. Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.Чіткіше положення щодо інформування ради описано у частині 6 статті 16. Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Найефективнішими способами повідомлення ради про результати свого звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до постійної комісії ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Крім того, у разі не виголошення виступу, депутат може передати головуючому свій текст, який буде включено до протоколу засідання ради.

5. Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах. У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. Джерела оприлюднення цієї інформації аналогічні до тих, де розміщують інформація про час і місце проведення звіту ­- це місцеві друковані засоби масової інформації, веб-сайт місцевої ради та місцевих депутатів, інші Інтернет-ресурси.

Одним з варіантів поширення звіту серед виборців може бути розповсюдження друкованих примірників з текстом звіту громадянам безпосередньо під час звітування.

Отож, процедура звітування депутатів місцевої ради, мабуть, в першу чергу залежить від особистих переконань та бажань самого депутата.

Календар новин

<< < Січень 2018 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31