ОГОЛОШЕННЯ!


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

      Пленарне засідання позачергової сорок четвертої сесії районної ради сьомого скликання розпочнеться 22 жовтня 2020 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69).

     З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області оголошує конкурс на придбання житла для медичних працівників з вищою медичною освітою, які працюють в КНП «Захарівська ЦРЛ» Захарівської районної ради Одеської області та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними службових обов’язків.

Вимоги для об’єкта закупівлі :

- житло повинно бути запропоноване у житлових будинках (бажано квартира) на вторинному ринку;

- житло (квартира) повинно відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам, повинно не потребувати поточного ремонту і бути придатним для проживання (енергозабезпечення, опалення, водопостачання);

- житло (квартира) повинна бути не менше ніж 2-х кімнатна;

- орієнтовна вартість житла (квартири) повинна не перевищувати суму 400 000 гривень;

- житло (квартира) повинно знаходитися в межах населеного пункту, в якому працює особа, а саме в смт.Захарівка Одеської області.

 

Особи, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) до конкурсної комісії у закритому конверті з позначкою «На конкурс» такі документи, а саме:

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням: найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу; прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, e-mail; вказати суму, за яку бажає продати житло (квартиру);

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), засвідчену в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (для житлових будинків);

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

- засвідчені у встановленому порядку копії всіх сторінок паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- інформаційну довідку з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

- нотаріально засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

- нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

- засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру;

- фото житла.

Адреса на яку подаються документи:

66700, Одеська область, смт.Захарівка, вул.Центральна, № 40,

КНП«Захарівська ЦРЛ» Захарівської районної ради Одеської області,

голова конкурсної комісії Кожухар В.Р., тел/факс 04860-9-11-30, E-mail: zach_zrb@ukr.net

Документи приймаються з 08.30 години до 16.00 години (в робочі дні).

Початок приймання документів 30 вересня 2020 року.

Приймання документів закінчується о 14.00 годині 09 жовтня 2020 року.

ВАЖЛИВО:

Видатки, пов'язані з придбанням житла на вторинному ринку, провадяться на підставі договору купівлі-продажу житла та покладаються на продавця.

Учасник конкурсу під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

 


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

Пленарне засідання позачергової сорок другої сесії районної ради сьомого скликання розпочнеться 26 серпня 2020 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69).

 З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 

 Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області оголошує конкурс на придбання житла для медичних працівників з вищою медичною освітою, які працюють в КНП «Захарівська ЦРЛ» Захарівської районної ради Одеської області та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними службових обов’язків.

Більш детально за посиланням


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

Пленарне засідання позачергової сорок першої сесії районної ради сьомого скликання розпочнеться 25 червня 2020 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69).

 З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".

 

Повідомлення!

     Захарівська районна рада Одеської області повідомляє про намір створити Спостережну раду Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області.


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 Пленарне засідання позачергової тридцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання розпочнеться 09 січня 2020 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69).   

 З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".

 


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

        19 грудня 2019 року о 11.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання чергової тридцять шостої сесії районної ради сьомого скликання.

        З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".


Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», рішення Захарівської районної ради від 02.10.2019 року № 441-VII «Про утворення Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 66700, Одеська область, смт. Захарівка, вул. Центральна, 40.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Згідно зі Статутом:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування; проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо.

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Статут, структура закладу: розміщено на офіційному сайті Захарівської районної ради Одеської області у розділі «Комунальні заклади».

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Загальний фонд 16448844,00 грн.

Спеціальний фонд 480331,79 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 02.12.2019 р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 16.12.2019 р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 66700, Одеська область, cмт. Захарівка, вул. Центральна, 69, приймальня районної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. 9-41-21; е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кваліфікаційні вимоги:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- стаж роботи за фахом не менше 5 років;

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі (особисто або надсилаються поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» (далі – Порядок);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції:конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п'ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Істотні умови контракту визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я»

Дата проведення конкурсу:

17 грудня 2019 року о 10:00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

19 грудня 2019 року о 10:00 год. – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: Одеська область, смт. Захарівка, вул. Центральна, 69, кабінет заступника голови районної ради.

 

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

19 листопада 2019 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради(смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання чергової тридцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання.  

З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".


Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області

 

Правові підстави проведення конкурсу:Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Захарівської районної ради від 02.10.2019 року № 441-VII «Про утворення Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:66700, Одеська область, смт. Захарівка, вул. Центральна,40.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Згідно зі Статутом:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування; проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо.

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Статут, структура закладу: розміщено на офіційному сайті Захарівської районної ради Одеської області у розділі «Комунальні заклади».

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Загальний фонд 16448844,00 грн.

Спеціальний фонд 480331,79 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:30.10.2019 р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:25.11.2019 р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:66700, Одеська область,cмт.Захарівка, вул.Центральна, 69, приймальня районної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:            тел. 9-41-21; е-mail:frurada@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

-стаж роботи за фахом не менше 5 років;

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі(особисто або надсилаються поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно здодатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – Порядок);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції:конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

       - план реформування закладу протягом одного року;

         - заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

       - пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу;

       - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Істотні умови контракту визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Дата проведення конкурсу:

27 листопада 2019 року о 10:00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

29 листопада 2019 року о 10:00 год. – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу:Одеська область, смт. Захарівка, вул. Центральна, 69, кабінет заступника голови районної ради.

 

 

 

 

 УКРАЇНА

ЗАХАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

смт. Захарівка

02 жовтня 2019 р.                                                                                       № 441-VII

Про утворення Комунального некомерційного підприємства

«Захарівська центральна районна лікарня»

Захарівської районної ради Одеської області

 

Відповідно до статей 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 106-108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», Закону України № 2168 - VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту, соціальної політики та у справах пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, з бюджету, фінансово-економічних питань, регуляторної діяльності та питань спільної власності територіальних громад, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області шляхом перетворення Комунальної установи «Захарівська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01998928).

2. Визначити повне найменування новоствореної юридичної особи – Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області, скорочене найменування – КНП «Захарівська ЦРЛ».

3. Визначити місцезнаходження підприємства: 66700, Одеська область, селище Захарівка, вулиця Центральна, будинок 40.

4. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області (додається).

5. Визначити розмір статутного капіталу в відповідності до залишкової вартості основних засобів, що в грошовому еквіваленті становить 7704424 гривні.

6. Уповноважити голову комісії з припинення Комунальної установи «Захарівська центральна районна лікарня» шляхом її перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області Шарка Михайла Миколайовича здійснити заходи відповідно до чинного законодавства для державної реєстрації вищезазначеної юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

7. Визначити Комунальне некомерційне підприємство «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області правонаступником майна, прав та обов'язків Комунальної установи «Захарівська центральна районна лікарня».

8. Затвердити передавальний акт основних засобів та інших матеріальних цінностей Комунальної установи «Захарівська центральна районна лікарня» до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області (додається).

9. Закріпити майно за новоствореним Комунальним некомерційним підприємством «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області на праві оперативного управління.

10. Доручити голові Захарівської районної ради Одеської області та голові Захарівської районної державної адміністрації Одеської області видати спільні розпорядження про оголошення конкурсу на посаду головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області та утворення конкурсної комісії, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про Порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я»; здійснити інші організаційні дії щодо проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства.

11. Обов'язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області покласти тимчасово на Шарка Михайла Миколайовича до призначення керівника в установленому законодавством порядку за результатами конкурсного добору.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з бюджету, фінансово-економічних питань, регуляторної діяльності та питань спільної власності територіальних громад.

Голова районної ради В.А.Думитрашко

Увага! Оголошується!

Розпочинаємо процедуру конкурсного добору на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Захарівської районної ради Одеської області від 02.10.2019 року № 441-VІІ «Про утворення Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області». 

Для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Захарівська центральна районна лікарня» Захарівської районної ради Одеської області необхідно утворити конкурсну комісію. Пропозиції до складу конкурсної комісії приймаються до 24.10.2019 року за адресою: 66700 Одеська область, селище Захарівка, вул.Центральна, 69, Захарівська районна рада. Довідки за телефоном: 048 60 9 41 21.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

Відбулися зміни: пленарне засідання позачергової тридцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання розпочнеться 02 жовтня 2019 року о 12.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69).   

З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь у земельних торгах у формі аукціону з продажу права оренди на 7 років на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Захарівського району Одеської області.

 

Торги відбудуться  29 жовтня 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34, 2 поверх, 207 кімната (актова зала). Реєстрація учасників торгів відбуватиметься з 7.00 до 09.40. Початок торгів о 10.00.

 

Для участі у земельних торгах необхідно до 17.00 23 жовтня 2019 року включно подати за вищезазначеною адресою заяву про участь у земельних торгах та сплатити реєстраційний та гарантійний внески.

 

Банківські реквізити виконавця земельних торгів:

 

- для сплати гарантійного внеску: отримувач – Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Код (ЄДРПОУ) 00702995, в банку ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, п/р 26008242032.

 

- для сплати реєстраційного внеску: отримувач - Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Код (ЄДРПОУ) 00702995, в банку ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, п/р 26007242033.

 

З текстом договору оренди, який укладатиметься за результатами земельних торгів за кожним лотом, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держгеокадастру України:  http://land.gov.ua/ у розділі «Земельні торги». На цьому ж сайті у розділі «Публічна кадастрова карта» можна переглянути на карті місце розташування відповідних земельних ділянок.

 

Форму заяви на участь у земельних торгах та інформацію про документи, що треба додавати до неї, можна отримати у Виконавця торгів або на сайті Головного управління Держгеокадастру в Одеській області: http://odeska.land.gov.ua/   у розділі «Земельні торги».

 

Більш детальну інформацію про торги можна отримати у виконавця торгів: ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за телефоном: (048)766-95-36 (Зенковська Світлана Володимирівна, головний інженер проекту), (048)765-84-15  (Лозівець Максим Олександрович, в.о.головного інженера проекту)

Переглянути: 

Основні характеристики земельних ділянок, розташованих на території  Захарівського  району, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами 29.10.2018 р.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь в земельних торгах у формі аукціону з продажу права оренди на 7 років на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Захарівського району Одеської області.

Торги відбудуться 07 листопада 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34, 2 поверх, 207 кімната (актова зала). Реєстрація учасників торгів відбуватиметься з 8.00 до 10.40. Початок торгів об 11.00.

Для участі у земельних торгах необхідно до 15.00 01 листопада 2019 року включно подати за вищезазначеною адресою заяву про участь у земельних торгах та сплатити реєстраційний та гарантійний внески на рахунки Виконавця торгів.

Банківські реквізити виконавця земельних торгів:

Отримувач: Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Код отримувача (ЄДРПОУ): 00702995

Банк отримувача для сплати гарантійного та реєстраційного внесків:

ПАТ «МТБ БАНК»

Код банку отримувача (МФО) для сплати гарантійного та реєстраційного внесків: 328168

Рахунок отримувача для сплати реєстраційного внеску: 26007242033

Рахунок отримувача для сплати гарантійного внеску: 26008242032

З текстом договору оренди, який укладатиметься за результатами земельних торгів, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держгеокадастру України: http://land.gov.ua/ у розділі «Земельні торги». На цьому ж сайті у розділі «Публічна кадастрова карта» можна переглянути на карті місце розташування земельної ділянки.

Форму заяви на участь у земельних торгах та інформацію про документи, що треба додавати до неї, можна отримати у Виконавця торгів або на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: https://land.gov.ua/у розділі «Земельні аукціони».

Більш детальну інформацію про торги можна отримати у виконавця торгів: ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за телефоном: (048)766-95-36 (Зенковська Світлана Володимирівна, головний інженер проекту), (048)765-84-15 (Лозівець Максим Олександрович, в.о. головного інженера проекту)

Переглянути:

Основні характеристики земельних ділянок, розташованих на території Захарівського району, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами 07.11.2019 р.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 02 жовтня 2019 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання позачергової тридцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання.   

З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".


Захарівська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з правових питань.        

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

2. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.

3. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації.

5. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

6. Копію документа, який посвідчує особу.

7. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

8. Медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

9.  Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

10. Письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- громадянство України; досконале володіння державною мовою;

- впевнене володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Особи, допущені до участі в конкурсі, складають письмовий іспит на знання основних законів України, а також законодавства відповідного професійного спрямування та проходять співбесіду.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: смт. Захарівка, вул. Центральна, 69.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за телефоном 9-41-21, 9-41-84.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

30 серпня 2019 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання чергової тридцять третьої сесії районної ради сьомого скликання.   

З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

До уваги мешканців району!

Захарівська районна рада оголошує про проведення відбору кандидатур на конкурсній основі для навчання у вищих медичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації за рахунок коштів районного бюджету, бюджету територіальних громад сіл та селищ району, коштів юридичних та фізичних осіб

До участі у Конкурсі запрошуються вступники медичних вузів України, які пройшли конкурсний відбір та рекомендовані приймальними комісіями вузів до зарахування на навчання до вищезазначених навчальних закладів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, студенти медичних вузів України, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб,та лікарі-інтерни.

Відбір кандидатів на навчання проводиться конкурсною комісією у відповідності до критеріїв відбору претендентів, визначених у Положенні, затвердженому рішенням Захарівської районної ради від 21.10.2016 року №83-VІІ (зі змінами).

Прийом документів розпочинається з 15 серпня 2019 року в приміщенні районної ради за адресою: смт.Захарівка, вул. Центральна, 69.

Для участі в конкурсі претендент надає наступні документи:

- заяву на ім'я голови конкурсної комісії про бажання взяти участь у Конкурсі;

- згоду на підтвердження збору та обробку персональних даних;

- ксерокопію паспорта з листом реєстрації місця проживання, ідентифікаційного коду та довідки про попереднє місце реєстрації;

- копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання за предметами, визначеними для вступу правилами прийому в вищі медичні заклади (для абітурієнтів та студентів першого курсу);

- копію атестата про повну загальну середню освіту (для абітурієнтів та студентів першого курсу);

- копію диплома про базову вищу освіту (при наявності);

- копію залікової книжки (для студентів);

- рекомендації приймальної комісії ВНЗ до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (для абітурієнтів та студентів першого курсу);

- характеристику-рекомендацію на претендента з місця навчання або роботи;

- дипломи, грамоти учасників Всеукраїнських предметних олімпіад, профільних предметів;

- тощо за необхідністю.

Співбесіда з учасниками Конкурсу проводиться комісією у визначений час.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 9-42-96, 9-14-59.

 

 

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

10 липня 2019 року об 11.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання позачергової тридцять другої сесії районної ради сьомого скликання.  

 

З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".

 

 

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

 30 травня 2019 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання позачергової тридцять першої сесії районної ради сьомого скликання.  

З переліком питань можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".
До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

05 квітня 2019 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання чергової тридцятої сесії районної ради сьомого скликання.

З переліком питань можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради, за посиланням frunzivka-rada.odessa.gov.ua

 

 

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

07лютого 2019 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради(смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання позачергової двадцять девятої сесії районної ради сьомого скликання. 

 

З переліком питань можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".УВАГА!

Інститут Політичної Освіти

з приємністю повідомляє про початок навчань для громадських активістів щодо актуальних питань місцевого самоврядування та децентралізацій них процесів!

 

Навчання відбуватимуться в рамках проекту «Посилення місцевої демократії», який Інститут Політичної Освіти реалізовує завдяки підтримці Національного Фонду підтримки Демократії (NED)

До участі у навчаннях запрошуються громадські активісти з усіх регіонів України, які бажають посилити свої знання у царині місцевого самоврядування для того щоб сприяти децентралізаційним процесам у своїх регіонах. 

Загалом у першому півріччі 2019 року ІПО організує по одному триденному семінару для 4-ьох груп учасників (по 25 осіб), сформованих на конкурсних засадах.

 

Документи, що повинен надати кандидат на навчання:*

 1. 1.Заповнена анкета (додається);
 2. 2.Резюме (коротка біографія та досвід громадської діяльності);
 3. 3.Рекомендація від організації, яка делегує учасника (осередок партії, громадська організація, місцева рада, авторитетна особа тощо).

 

Критеріями відборубудуть:

 • наявність повного пакету документів, надісланого кандидатом(ою) до участі в навчанні;
 • мотивація;
 • рівномірне регіональне представництво;
 • гендерний баланс. 

*Увага! До участі в конкурсі допускаються тільки ті кандидати, які нададуть Інституту Політичної Освіти до вказаного терміну повний!!!! пакет документів.

Документи можна надсилати електронною поштою на адресу This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  з позначкою NED.
Остання дата надсилання документів: 18 січня2019 року.
Про результати відбору кандидатів буде повідомлено не пізніше 21 січня 2019 року.
Організаційні питання:

Витрати (транспортні (частково), проживання, харчування) беруть на себе організатори.           

            Додаткову інформацію та анкети учасників ви можете знайти на сайті Інституту Політичної Освіти www.ipo.org.uaабо звернувшись за телефонами: 

(044) 278-55-43 (офіс ІПО); 

Проект «Посилення місцевої демократії»

реалізується Інститутом Політичної Освіти за сприяння

NED (National Endowment for Democracy) 


--------------------------------------------------------------------

 

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

  

20 грудня 2018 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання позачергової двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання. 

До порядку денного за пропозицією тимчасово виконуючого обов’язки голови Захарівської районної державної адміністрації рекомендовано питання про внесення зміні доповнень до рішення районної ради від 22   грудня2017 року № 274-VІІ «Про районний бюджет Захарівського     району на 2018 рік».         


--------------------------------------------------------------------


Відповідно до розпорядження голови районної ради від 14 листопада 2018 року № 35/2018 пленарне засідання 25-ї сесії Захарівської районної ради сьомого скликання перенесено на 22 листопада 2018 року, початок о 10.00.

 

--------------------------------------------------------------------


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

 15 листопада 2018 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання двадцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання.

 

З переліком питань можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи ради".


-------------------------------------------------------------------------------------------------


П Е Р Е Л І К 

тимчасово вільного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, які обліковуються на балансах комунальних підприємств, установ, закладів та пропонуються для передачі в оренду станом на 1 липня 2018 року

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ


-----------------------------------------------------


Громадська організація «Відкритий світ молоді» запрошує на семінар

2018 06_22_ogolosh_1_img_1

           Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте засвідчити свою повагу адміністраціям та проінформувати про те, що з 12 по 17 жовтня 2018 року в м. Хевіз (Угорщина) за підтримки Посольства Угорщини в Україні заплановано міжнародний міжвідомчий семінар «Сучасні стратегії у профілактиці дитячого і сімейного неблагополуччя» (програма додається).

          Метою семінару є розгляд сучасного стану проблеми профілактики дитячого і сімейного неблагополуччя; ознайомлення з ефективними міжнародними практиками профілактики соціально-психологічного неблагополуччя сім’ї; створення умов для обміну досвідом між спеціалістами соціально-медико-педагогічної сфери.

          До участі у семінарі запрошуються представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, системи освіти і охорони здоров’я, які забезпечують профілактичну роботу з питань дитячого і сімейного неблагополуччя, інші зацікавлені спеціалісти.

         Витрати на проживання та харчування передбачаються за рахунок учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації звертатися до організаторів заходу за телефонами: 067-449-13-41, 097-718-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80, 093-273-11-26.

 

З повагою

 

Координатор проекту,

Полковник міліції у відставці                                                       Уляна Котлярова

 

Орієнтовна програма перебування

української делегації в Угорщині, Австрії, Хорватії

Час

Захід

12.10.2018

06.00-07.00

Виїзд з м. Мукачево

07.00-09.00

Перетин державного кордону

09.00-15.00

Переїзд до м. Будапешт (Угорщина)

15.00-17.00

Екскурсія «Секешфегервар: місто королів і Замок Борі»

17.00-19.00

Переїзд до м. Хевіз (Угорщина)

19.00-20.00

Вечеря. Поселення в готелі

20.00-21.00

Знайомство учасників. Правила ефективної взаємодії

13.10.2018

07.00-09.00

Сніданок

09.00-10.00

Урочисте відкриття українсько-угорського міжвідомчого семінару «Сучасні стратегії у профілактиці дитячого і сімейного неблагополуччя»

10.00-12.00

Перша сесія «Сімейне неблагополуччя як актуальна соціально-психологічна проблема сучасності»

12.00-12.30

Перерва на каву

12.30-15.00

Друга сесія «Міждисциплінарна модель профілактики сімейного неблагополуччя та умови ефективності її реалізації. Антикризові стратегії у профілактиці сімейного неблагополуччя»

15.00-19.00

Екскурсія «Перлини північного узбережжя Балатону»

19.00-20.00

Вечеря

14.10.2018

07.00-08.00

Сніданок

08.00-11.30

Третя сесія «Відкриті й приховані форми сімейного неблагополуччя. Типологія сучасної неблагополучної сім’ї»

11.30-12.00

Перерва на каву

12.00-14.00

Четверта сесія «Особливості розвитку дитини у неблагополучній сім’ї. Вплив типу сімейного неблагополуччя на розвиток особистості дитини»

14.00-15.00

Виїзд в Австрію

15.00-19.00

Екскурсія «Багатства австрійської землі Штирія»

19.00-20.00

Вечеря

15.10.2018

07.00-08.00

Сніданок

08.00-12.00

П’ята сесія «Змістовні аспекти первинної і вторинної профілактики дитячого і сімейного неблагополуччя»

12.00-13.00

Виїзд в Хорватію

13.00-19.00

Екскурсія «Тисячолітній Загреб і сонячне місто ангелів Вараждин»

19.00-20.00

Вечеря

16.10.2018

07.00-08.00

Сніданок

08.00-11.00

Шоста сесія «Ефективні програми, форми і методи роботи в первинній профілактиці дитячого і сімейного неблагополуччя»

11.00-12.00

Закриття семінару. Вручення сертифікатів

12.00-14.00

Переїзд до Будапешту. Поселення в готелі

14.00-19.00

Екскурсія «Будапешт — яскрава і вишукана перлина на Дунаї»

19.00-21.00

Будапешт вечірній. Прогулянка на річковому трамвайчику (за бажанням)

17.10.2018

07:00–10:00

Сніданок. Виїзд з готелю

10:00–18:00

Виїзд в Україну. Перетин державного кордону

18:00–19:00

Прибуття до м. Мукачево

 

-------------------------------------------------------------------------------

 До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

16 травня 2018 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання двадцять другої сесії районної ради сьомого скликання.


З переліком питань можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради, за посиланням frunzivka-rada.odessa.gov.ua


 

ПРОГРАМА «ВЛАСНИЙ ДІМ» –

 

реальний шлях до поліпшення житлових умов на селі вже сьогодні!


kkbghkjhk

 

 

На Одещині діє державна пільгова програма підтримки індивідуального житлового    будівництва на селі “Власний дім”.


Кредитуємо індивідуальних

сільських «Позичальників» під 3% річних:


-   на будівництво;

-   реконструкцію;

-   газифікацію;

-   та купівлю сільських будинків.


Умови програми:


Ø      Кредитна ставка – під 3% річних (для всіх);

Ø  Кредитна ставка - під 0% (багатодітним сім’ям, військовослужбовцям та учасникам АТО (на часособливого періоду);

Ø  Термінвикористання кредиту:

- 20 років;

- 30 років (для молодих сімей віком до 35 років);

Ø  Нарахування відсотків на залишок кредиту;


Вимоги до «Позичальників»:

 • Мати громадянство України;
 • Постійно проживати та працювати в сільській місцевості Одеської області;
 • На сьогодні програма “Власний дім” завдяки своїй доступності для населення отримала визнання і підтримку серед сільських забудовників у всіх районах області і є для багатьох реальною можливістю поліпшення умов проживання. За час впровадження програми «Власний дім» по Захарівському району кредити отримали 126 сільські сім'ї на суму 4,3 млн.грн. у таких селах, як: с.Захарівка; с.Торосове; с.Майорське; с.Загір'я; с.Перехрестове; с.Карабанове; с.Павлівка; с.Новопавлівка; с.Затишшя; с.Росіянівська; с.Онилове. Бажаючі отримати детальнішу інформацію можуть звернутися до відповідального по програмі «Власний дім» начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Захарівської районної державної адміністрації Бондарчука Сергія Володимировича по тел. 9-43-15, або безпосередньо до КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». Наша адреса: м. Одеса, вул. Канатна, 83, к. 1028,  тел. (048) 725-21-22, 725-21-09,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

-------------------------------------------------------------------------------


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

29 березня 2018 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання.

Для розгляду рекомендовано   питання:

 

1. Про звіт Захарівської районної державної адміністрації про виконаннярайонного бюджету Захарівського району за 2017 рік.

2. Про звіт Захарівської районної державної адміністрації про виконанняПрограми соціально-економічного та культурного розвитку Захарівського району за 2017 рік.

3. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурногорозвитку Захарівського району на 2018 рік.

4. Про затвердження Програми взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Захарівського району на 2018 рік.

5. Про затвердження районної Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Захарівського району на 2018-2021 роки.

6. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22грудня 2017 року № 274-VІІ «Про районний бюджет Захарівського району на 2018 рік».

7. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Василівської сільської ради Захарівського району Одеської області (за межами населеного пункту), кадастровий номер земельної ділянки 5125255100:01:004:0519.

8. Про затвердження Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління та відповідних типових форм договорів.

9. Про надання згоди на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району.

10. Про надання згоди комунальному закладу «Захарівський районнийцентр культури і дозвілля» на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району.

11. Про надання згоди Захарівській районній раді на передачу в орендучастини нежитлового приміщення фізичній особі-підприємцю Чорнопищуку Сергію Станіславовичу.

12. Різне.Запрошення до участі у Конкурсі


1. ГО «ЗА ДОБРОБУТ ЗАТИШАНСЬКОЇ ГРОМАДИ»» та Програма розвитку ООН (Проект «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт покрівлі опорного закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» смт Затишшя Захарівського району Одеської області» (І черга – утеплення горища, влаштування відмостки) за адресою: Одеська область, Захарівський район, смт. Затишшя, пров. Молодіжний, 9». Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою:  вул. Суворова, 34, смт. Затишшя Захарівського району Одеської області. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж об 11:00 годині 04 грудня 2017 р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище, або за телефоном: +380662461978 , або за адресою   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

До уваги депутатів місцевих рад!

Звітування депутатів місцевої ради перед своїми виборцями


Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Звіти - це не елемент самовихваляння, а здоровий і адекватний діалог із тими, хто делегував депутатам право приймати рішення від імені громади.

Як бачимо, дана норма чітко не визначає строку та форми звітування депутатів місцевої ради, а також не конкретизує особливості звітування депутатів залежно від системи їх обрання та, відповідно, виборців, які їх обирають. Не розкриває законодавство і порядок звітування депутатів перед громадськими об’єднаннями.

Практика, в тому числі судова, свідчить про те, що депутати місцевої ради дійсно звітують по - різному. Одні оприлюднюють звіти у засобах масової інформації, інші - звітують лише на засіданні ради, ще інші – на відкритій зустрічі з громадянами. Для доброчесного депутата, який буде звітувати, для виборців, щоб вони знали, що робить для них їхній обранець, нанаємо деякі роз’яснення про звітування депутатів місцевих рад. У тексті будуть посилання на Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

1. Визначення строків здійснення звітування.

Відповідно до статті 16  орієнтовні строки проведення  звітів перед виборцями визначає  рада.

У судовій практиці України норму щодо звітування депутатів визнано імперативною, відступи від якої не допускаються та не можуть обумовлюватись будь-якими іншими обставинами.

2. Повідомлення громадян про час і місце звітування депутата. Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16).

Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті ради, веб-сайті депутатів місцевої ради.

Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16). Тобто, потрібно звертатись до місцевих друкованих ЗМІ з проханням поширити повідомлення про час і місце звітування депутата.

3. Вимоги до змісту звіту депутата місцевої ради. Частина 2 статті 16  визначає, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Але ці норми законодавства мають доволі загальний спектр. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано;

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) - пункт 2 частина 1 статті 18, інформацію про виконані доручення ради  (пункт 3 частина 1 статті 18).

Пункт 3 частини 2 статті 19  надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27) до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

про роботу депутата у виборчому окрузі.

Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 ), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 ).

Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 ), це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій, винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 ), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 ).

про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.

Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 ), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11).

про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів.

Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1статті 10), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19).

про доручення виборців свого виборчого округу.

Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 ), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень. Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата

4. Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.Чіткіше положення щодо інформування ради описано у частині 6 статті 16. Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Найефективнішими способами повідомлення ради про результати свого звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до постійної комісії ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Крім того, у разі не виголошення виступу, депутат може передати головуючому свій текст, який буде включено до протоколу засідання ради.

5. Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах. У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. Джерела оприлюднення цієї інформації аналогічні до тих, де розміщують інформація про час і місце проведення звіту ¬- це місцеві друковані засоби масової інформації, веб-сайт місцевої ради та місцевих депутатів, інші Інтернет-ресурси.

Одним з варіантів поширення звіту серед виборців може бути розповсюдження друкованих примірників з текстом звіту громадянам безпосередньо під час звітування.

Отож, процедура звітування депутатів місцевої ради, мабуть, в першу чергу залежить від особистих переконань та бажань самого депутата.

  

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

  

  22 листопада 2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання   дев’ятнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання. 

  Для розгляду рекомендовано   питання: 

 •        про звіт голови районної ради В.А.Думитрашка про діяльність Захарівської районної ради Одеської області протягом 2017 року; 
 •        про звітування депутатів Захарівської районної ради про свою діяльність; 
 •        про  присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування голові районної ради;  
 •        про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінкуземельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Захарівського району Одеської області (за межами населеного пункту); 
 •        про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 115-VІІ «Про районний бюджет Захарівського району на 2017 рік»; 
 •        про погодження укладання договорів оренди приміщень в будівлях комунальних установ, закладів; 
 •        різне.


Запрошення до участі у Конкурсі

1. ГО «Відродження села Перехрестове» та Програма розвитку ООН (Проект «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт дитсадка з комплексною термомодернізацією, водовідведенням, відмоткою і пристроєм цоколя за адресою: Одеська область, Захарівський р-н, с. Перехрестове, вул. Ливарна, 2.» Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою:  вул.  Поштова, 10, с. Перехрестове Захарівського району Одеської області. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж о 11:00 годині 06.11.2017 р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефоном: +38 066 000 70 30, або за адресою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


--------------------------------------------------------------------------------------


До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!


 12 жовтня 2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання   вісімнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання.

  Для розгляду рекомендовано   питання:

 • про затвердження районної цільової Програми підтримки  малозабезпечених верств населення на 2018-2020 роки;
 • про внесення змін до рішення Захарівської районної ради від 10 березня 2017 року № 129-VII «Про затвердження районної Програми фінансової підтримки Державного навчального закладу «Фрунзівський професійний ліцей» на 2017-2018 роки»;
 • про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Редакція газети «Новини Фрунзівщини» на 2017 рік;
 • про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 115-VІІ «Про районний бюджет Захарівського району на 2017 рік»;
 • про передачу майнового комплексу спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району з балансу  комунального підприємства «Редакція газети «Новини  Фрунзівщини» на баланс  Захарівської районної ради;
 • про діяльність комунального підприємства «Фрунзівське бюро технічної інвентаризації» за 2015-2017 роки;
 • про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Захарівського району Одеської області (за межами населеного пункту);
 • різне.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Запрошення до участі у Конкурсі

 

1. ГО «Відродження села Перехрестове» та Програма розвитку ООН (Проект «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт дитсадка з комплексною термомодернізацією, водовідведенням, відмоткою і пристроєм цоколя за адресою: Одеська область, Захарівський р-н, с. Перехрестове, вул. Ливарна, 2.» Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах подібного або вищого рівня складності.

 

2. Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою:  вул.  Поштова, 10, с. ПерехрестовеЗахарівського району Одеської області. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж о 13:00 годині 16.10.2017 р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

 

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефоном: +38 066 000 70 30, або за адресою This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.-------------------------------------------------------------------


Про функціонування засобів зв'язку та офіційних сторінок в соціальних мережах сервісних центрів МВС

оголошення л1

оголошення л2

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

  29 червня   2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання    шістнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання.

  Для розгляду рекомендовано   питання:

1.Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Захарівського району за 5 місяців 2017 року.

2.Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017 – 2018 роки.

3.Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №115–VII 

4.Про щорічний районний конкурс сільських та селищних рад з розвитку інфраструктури та благоустрою території.

5.Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району, управління яким здійснює районна рада.

6.Про затвердження Положення про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району. 

7.Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Захарівського району.

8. Про надання погодження на продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового приміщення в будівлі комунального закладу «Захарівський районний центр культури і дозвілля».

9. Різне.


-----------------------------------------------------------------------------------

 До уваги депутатів місцевих рад! 

Інститут Політичної Освіти 

 ОГОЛОШУЄ 

набір депутатів місцевих рад до участі в навчальних семінарах 

в рамках проектів «Посилення місцевої демократії» та

«Місцеве самоврядування. Крок до ефективності», 

які реалізуються у партнерстві 

 з Національним Фондом підтримки демократії (NED)та 

Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні (KAS)

 

До участі у навчальних семінарах запрошуються виключно депутати місцевих рад.

Семінари відбудуться у травні 2017 року:

 

 1. 18-20 травня 2017 року, м. Вінниця - семінар, присвячений земельним відносинам (KAS);
 2. 19-21 травня 2017 року, м. Вінниця – семінар, присвячений житлово-комунальному господарству (NED). 

 

Для участі у навчаннях необхідно надати:

 

- заповнену анкету (завантажити), в якій обов’язково зазначити назву групи, в якій має бажання навчатися; 

- резюме (автобіографічні відомості); 

- Мотиваційний лист з обґрунтуванням важливості Вашої участі саме у цьому семінарі (близько 600 слів); 

- рекомендація від організації, яка делегує учасника (надається від місцевої ради, партійної чи громадської організації тощо). 

 

На підставі конкурсного відбору, враховуючи наявність повного пакету документів, мотивацію, регіональне представництво та гендерний баланс, командою ІПО будуть сформовані дві групи («жкг та земельна»), чисельністю по 25 осіб кожна.  

УВАГА! Пріоритетом у відборі буде також представництво кандидата у відповідній постійній комісії своєї ради («земельній» або «жкг»)! 

Учасники навчань забезпечуються харчуванням, проживанням, навчальними матеріалами.

 

Остання дата надсилання документів:   03 травня  2017 року.

 

*Увага! До участі в конкурсі допускаються тільки ті кандидати, які нададуть Інституту Політичної Освіти до вказаного терміну повний пакет документів.

 

Документи можна надсилати електронною поштою на адресу: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  з позначкою ZEMLYA або ZHKG, в залежності від групи яку ви оберете. 

 

Контакти:

 

тел.: 044 278-55-43 (офіс) 

067-402-80-31 Любомир Грицак 

096-131-63-68 Ірина Чайка


-----------------------------------------------------------------------------------

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання

 

31 березня   2017 року о 10.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69 ) відбудеться пленарне засідання  позачергової  чотирнадцятої  сесії  районної ради сьомого скликання.

 

Для розгляду на пленарному  засіданні чотирнадцятої сесії  районної ради сьомого скликання рекомендовано питання:

 

 -  про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №115–VII  «Про районний бюджет Захарівського району на 2017 рік;

 

      -  різне.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ВІД БАТЬКІВ

 

Уже звична справа, коли на початку навчального року з батьків збирають гроші в навчальних закладах. І частенько це відбувається, так би мовити, добровільно-примусово. З одного боку, навчання в нас безкоштовне, з іншого — держава не забезпечує повноцінного фінансування закладів освіти. Державного фінансування вистачає лише на те, щоб покрити нагальні потреби навчальних закладів. Без благодійних внесків школи та дитячі садочки не виживуть – стверджують освітяни.

Головне, потрібно запам'ятати, що здача грошей в шкільні фонди – добровільна і будь-яка вимога з боку адміністрації школи незаконна.

Положеннями Конституції України, Закону України «Про освіту» передбачено право громадян на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах та обов’язок держави (та її органів) забезпечити доступність та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах тощо.

Тобто законодавчо в нашій державі встановлено, що освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна.

Якщо ж Ви все таки вирішили добровільно сплатити внесок, слід знати, що Ви маєте право вимагати як благодійник.

За Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» педагогічні й науково-педагогічні працівники навчальних закладів не мають правабезпосередньо збирати кошти. Це є грубим порушенням і статті 56 Закону України «Про освіту». Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування,затверждений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222.

Витрачають благодійні кошти так:

 1. за напрямами, визначеними благодійниками, тобто батьками;
 2. якщо благодійники (батьки) не вказали напрямів витрачання, це може зробити керівник навчального закладу, спрямувавши благодійні кошти на першочергові потреби, пов'язані з основною діяльністю.

Отже, батьки, які бажають, аби їхні благодійні внески витрачали за призначенням, мають вказувати, на які цілі їх надають. Керівник та бухгалтер зобов'язані, у свою чергу, забезпечити належне оформлення таких надходжень та їхнє цільове витрачання, дотримуючись озвучених правил.

Крім того, якщо у Вас є побоювання, що Ваші гроші витратять не за призначенням, то є можливість самостійно здійснювати контроль за зібраними коштами, оскільки про це прямо проголошує частина 6 статті 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»: «Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб».

І найважливіше – благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до благодійногофонду, мають право одержувати звіт про їх використання.

Щоб можна було вимагати звіт про належне цільове використання коштів, краще їх перераховувати, вказавши цільове призначення, наприклад «Кошти на ремонт підлоги школи №...» тощо. Наявність документального підтвердження (квитанція тощо) про внесення коштів на потреби школи дасть змогу в разі нецільового їх використання поскаржитися на незаконні дії представників закладів.

Також, аби полегшити процес контролю витрачання коштів, Ви можете вимагати надання рахунку благодійного фонду, створеного для потреб Вашої школи, а не виплачувати благодійні внески готівкою.

Крім того, Міністерство освіти та науки України надало роз’яснення щодо благодійних внесків (лист МОН від 05.09.2013 р. N 1/9-608 «Щодо благодійних внесків»).

При відстоюванні своїх прав можна посилатись і на вказаний лист.

Однак, якщо Вас все-таки шантажують і вимагають гроші, можна поскаржитись до правоохоронних органів. Ви маєте право подати заяву із зазначенням конкретних фактів та підписами батьків. На підставі такої заяви можуть порушити кримінальну справу.

Пам’ятайте!

Кримінальним кодексом України передбачено кримінальна відповідальність як за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабара) (ст. 368), так і за її пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369).

Тобто до відповідальності притягається не тільки той, хто погоджується взяти чи бере хабар, а й той, хто його пропонує чи дає.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН

 

 

 

Що дає працівнику звільнення за угодою сторін? І що воно дає підприємству? В яких випадках застосовується і які умови звільнення за такою підставою? Як правильно це зробити з юридичної точки зору? З такими питаннями все частіше звертаються клієнти до Роздільнянського МЦ.

 

Угода сторін — є однією підстав з припинення трудового договору, яку передбачено пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Просити про припинення трудових відносин за угодою сторін можуть як працівник, так і роботодавець. Головною умовою звільнення з роботи за згодою сторін, як зрозуміло з самої назви, являється домовленість між працівником і роботодавцем.

 

В заяві про звільнення за угодою сторін працівник ставить бажану дату звільнення, яка може співпадати з датою подачі заяви, а роботодавець, розглядаючи цю заяву вирішує задовольняти її чи ні. Саме у цьому полягає згода сторін, коли працівник і роботодавець спільно вирішують коли і як звільнитися працівникові. Є такі випадки, коли працівник перед тим, як звільнитися повинен передати матеріальні цінності, документи, тощо, на що необхідно певний час - то роботодавець виходить з інтересів підприємства при прийнятті рішення.У разі, якщо роботодавець не погоджується звільняти працівника за угодою сторін, то він повинен написати письмову відмову у задоволенні заяви з обґрунтуванням того, чому він не може звільнити цього працівника. У разі відсутності такого обґрунтування і відмови у звільненні - працівник має право не продовжувати працювати і вимагати через суд звільнення з роботи.

 

Варто знати! Відкликати заяву про звільнення за угодою сторін працівник права не має. Скасувати домовленості можна лише за згоди обох сторін. Відмова роботодавця задовольнити прохання працівника щодо відкликання заяви про звільнення за угодою сторін не суперечить нормам законодавства.

 

Вихідна допомога при звільненні за угодою сторін Законодавство не вимагає особливих процедур як-от попередження чи виплата вихідної допомоги тощо, яких мають дотримати сторони, що домовилися про звільнення. Хоча є й такі випадки, коли у колективному договорі прописані додаткові компенсації.

 

Зверніть увагу! При звільненні необхідно порахувати й кількість невикористаних (чи наперед використаних) днів щорічної відпустки, які підлягають грошовій компенсації (або за які провадиться утримання із заробітної плати). Якщо працівник бажає, то може отримати невикористану відпустку з подальшим звільненням. Тоді дата звільнення зміститься на останній день відпустки. Відпустка з наступним звільненням не надається тільки якщо підставами для розірвання трудового договору були порушення трудової дисципліни.

 

Якщо працівник, який звільнився за угодою сторін, зареєструється в центрі зайнятості, він отримуватиме допомогу по безробіттю з 8-го дня після взяття на облік. Тривалість виплати допомоги по безробіттю у цьому разі не вийде за межі 270 днів.

 

 

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати в Роздільнянському місцевому центрі з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "

 

 

 

 

 

Правила розміщення вигрібної ями

 

 

 

На жаль, не всі приватні будинки, мають вихід до міських комунікацій. У деяких районах досі відсутня мережа центральноїканалізації. Саме тому багато власників змушені вирішувати це питання самостійно.Виходом з такої ситуації є самостійне оснащення ділянки вигрібною ямою, відстійником або септиком. У разі порушення пунктів санітарних норм при проектуванні та будівництві вигрібної ями експлуатація її потім може привести до безлічі проблем і чималих штрафів. Саме питання правильного розміщення та облаштування вигрібних ям стало актуальним для клієнтів Роздільнянського МЦ з приходом теплої пори року.

 

Порядок розміщення вигрібних ям встановлено Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України 17 березня 2011 року N 145 (далі – Норми) та Містобудування. Планування і забудова міських ісільських поселеньДБН 360-92**, затверджені наказом Держкоммістобудуваннявід 17 квітня 1992 р. N 44 (далі ДБН 360-92**).

 

Так, вигрібна яма (вигріб) –це інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів.

 

Роботи з влаштування вигрібної ями починаються з вибору місця її розміщення.Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м. Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

 

Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

 

При влаштуванні ями необхідно передбачити вільний доступ до неї асенізаційної машини.Яма повинна перебувати на глибині не більше 3 м, оскільки спеціальний шланг, який використовують асенізатори, не дістане до дна і не зможе провести очищення від продуктів життєдіяльності.

 

У разі використання залізобетонних або азбестоцементних труб при прокладанні водопроводу відстань між ним і вигрібною ямою повинно бути не менше 5 метрів. Якщо водопровід прокладений з використанням чавунних труб діаметром менше 200 мм, відстань до вигрібної ями може бути значно менше - 1,5 метра, якщо ж діаметр чавунних труб перевищує 200 мм, відстань від водопроводу до вигрібної ями повинна становити не менше 3 метрів.

 

Газові труби рекомендується розташовувати на відстані не менше 5 метрів від вигрібної ями

 

Зауважте!Для того, щоб побудувати вигрібну яму, необхідно отримати дозвіл. Для цього потрібно звернутися із заявою(зверненням) до органів місцевого самоврядування.Потім, після отримання дозволу,Вам потрібнопогодити влаштування вигрібної ями з санепідемстанцією та виготовити проектну документацію на влаштування вигрібної ями.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


До уваги депутатів місцевих рад!

Звітування депутатів місцевої ради перед своїми виборцями

Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Звіти - це не елемент самовихваляння, а здоровий і адекватний діалог із тими, хто делегував депутатам право приймати рішення від імені громади.

Як бачимо, дана норма чітко не визначає строку та форми звітування депутатів місцевої ради, а також не конкретизує особливості звітування депутатів залежно від системи їх обрання та, відповідно, виборців, які їх обирають. Не розкриває законодавство і порядок звітування депутатів перед громадськими об’єднаннями.

Практика, в тому числі судова, свідчить про те, що депутати місцевої ради дійсно звітують по - різному. Одні оприлюднюють звіти у засобах масової інформації, інші - звітують лише на засіданні ради, ще інші – на відкритій зустрічі з громадянами. Для доброчесного депутата, який буде звітувати, для виборців, щоб вони знали, що робить для них їхній обранець, нанаємо деякі роз’яснення про звітування депутатів місцевих рад. У тексті будуть посилання на Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

1. Визначення строків здійснення звітування.

Відповіднодо статті 16  орієнтовні строки проведення  звітів перед виборцями визначає  рада.

У судовій практиці України норму щодо звітування депутатів визнано імперативною, відступи від якої не допускаються та не можуть обумовлюватись будь-якими іншими обставинами.

2. Повідомлення громадян про час і місце звітування депутата.Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16).

Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті ради, веб-сайті депутатів місцевої ради.

Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16). Тобто, потрібно звертатись до місцевих друкованих ЗМІ з проханням поширити повідомлення про час і місце звітування депутата.

3. Вимоги до змісту звіту депутата місцевої ради. Частина 2 статті 16  визначає, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Але ці норми законодавства мають доволі загальний спектр. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано;

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) - пункт 2 частина 1 статті 18, інформацію про виконані доручення ради  (пункт 3 частина 1 статті 18).

Пункт 3 частини 2 статті 19  надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27) до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

про роботу депутата у виборчому окрузі.

Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 ), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 ).

Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 ), це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій, винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 ), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 ).

про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.

Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 ), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11).

про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень

 ради, її органів.

Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1статті 10), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19).

про доручення виборців свого виборчого округу.

Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 ), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата

4. Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.Чіткіше положення щодо інформування ради описано у частині 6 статті 16. Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Найефективнішими способами повідомлення ради про результати свого звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до постійної комісії ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Крім того, у разі не виголошення виступу, депутат може передати головуючому свій текст, який буде включено до протоколу засідання ради.

5. Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах. У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. Джерела оприлюднення цієї інформації аналогічні до тих, де розміщують інформація про час і місце проведення звіту ­- це місцеві друковані засоби масової інформації, веб-сайт місцевої ради та місцевих депутатів, інші Інтернет-ресурси.

Одним з варіантів поширення звіту серед виборців може бути розповсюдження друкованих примірників з текстом звіту громадянам безпосередньо під час звітування.

Отож, процедура звітування депутатів місцевої ради, мабуть, в першу чергу залежить від особистих переконань та бажань самого депутата.

До уваги депутатів Захарівської районної ради сьомого скликання!

 

10 липня 2019 року об 11.00 годині в сесійній залі районної ради (смт. Захарівка, вул. Центральна, 69) відбудеться пленарне засідання позачергової тридцять другої сесії районної ради сьомого скликання.  

З переліком питань та матеріалами можна ознайомитися на сайті Захарівської районної ради в розділі "Документи районної ради".

Календар новин

<< < Січень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31